مسمر

اطلاعات پایه

مسمر

  • تولید کننده

مواد ضدعفونی کننده
نماینده مستقیم و انحصاری فروش محصول هایژن از شرکت M.W.HARDY & CO Ltd لندن انگلستان

خیابان ستارخان، خیابان شادمان، شماره ۳۶۹ طبقه چهارم

http://mesmer.ir/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات کارخانه

جاده قدیم کرج، کیلومتر 11 مقابل بیمارستان شماره 2 بین کوچه هفتم و هشتم